“Hết thời” làm ăn chỉ bằng kinh nghiệm

“Hết thời” làm ăn chỉ bằng kinh nghiệm Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phần lớn đi lên từ sản xuất hộ gia đình, vì vậy cách quản lý cũng như phương thức hoạt động chỉ dựa trên kinh nghiệm là chính. Ở quy mô nhỏ, mô hình này hoạt động khá hiệu … Đọc tiếp “Hết thời” làm ăn chỉ bằng kinh nghiệm