Công Ty Có 2 Người Đại Diện Theo Pháp Luật Thì Ai Sẽ Là Người Đại Diện Cho Doanh Nghiệp Ký Tên Trong Các Văn Bản, Giao Dịch

You are here: